kiteenpuhos_sijoitu

sijoituPuhokseen

PALVELUT SIJOITTUVALLE YRITYKSELLE

Valmiiden tilojen ja erinomaisen infran ja liikenneyhteyksien lisäksi Puhoksen alueelle sijoittuva yritys saa tarvitsemansa tuen ja palvelut Business Joensuu Oy:n kautta. Business Joensuu auttaa sijoittumisessa ns. yhden luukun periaatteella.

1) Kattavat yritysneuvontapalvelut: Business Joensuu Oy

2) Suomen parhaat investointi- ja kehittämistuet

  • esimerkiksi perustamistuki, max 35 000 €
  • investointituet koneisiin, laitteisiin, tiloihin, max 35 %
  • kehittämistuki yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen max 50 % (tuotteet,menetelmät, prosessit, osaaminen,kansainvälistyminen, esimerkiksi uusien markkinoiden hakeminen, kv-messut, asiantuntijapalvelut, avainhenkilön palkkaus)

3) Työvoiman rekrytointi ja rekrytointikoulutukset

  • Keski-Karjalassa teolliseen tuotantoon tottunutta ja sitoutunutta työvoimaa
  • työvoimakoulutusta räätälöidysti ja joustavasti yritysten tarpeisiin (koulutustuet henkilöstön täydennyskoulutukseen, rekrykoulutukseen, työvoimakoulutukseen, oppisopimus)

4) Tutkimus- ja kehittämisverkostot